Puhka Eestis kampaania 2011 nõuded puhkusepakettidele

 1. Kampaanias saavad osaleda ainult puhkusepaketid, mis vastavad Turismiseaduse järgi pakettreisi mõistele;
 2. Puhkusepakett on Puhka Eestis kampaanias ühtse hinna eest pakutav, eelnevalt kindlaks määratud ja vähemalt 24 tunni jooksul osutatav vähemalt kahe järgmise reisiteenuse kogum (millest üks on kindlasti majutusteenus):
  1. sõitjateveoteenus;
  2. majutusteenus;
  3. muu reisiteenus, mis ei ole sõitjateveo- või majutusteenuse kõrvalteenus ja mis moodustab reisiteenuste kogumist olulise osa;
 3. Puhkusepakett on Puhka Eestis kampaanias ka vähemalt kahe reisiteenuse kogum, mida osutatakse vähem kui 24 tunni jooksul, kuid mis sisaldab majutusteenust;
 4. “Puhkusepakette”, mis koosnevad ainult ühest ülalmainitud teenusest (näiteks ainult “majutusteenus”), kampaanias ei osale, aga on lehel avalikult nähtavad;
 5. Paketis sisalduvate reisiteenuste pakkujaks võib olla sama juriidiline isik või toimub koostöö erinevate reisiettevõtjate vahel (näit. majutus ühe ettevõtja poolt ja aktiivne tegevus teise ettevõtja poolt);
 6. Majutuse kõrvalteenused nagu näiteks toa hinna sees olev hommikusöök, hommikusaun või toas olev puuviljavaagen ei kvalifitseeru eraldi reisiteenuseks;
 7. Pakutav majutusteenus peab leidma aset majandustegevuse registris (MTR) registreeritud majutusettevõttes;
 8. Puhkusepaketid tuleb sisestada eesti keeles;
 9. Kampaanias saavad osaleda ainult need turismiettevõtjad, kes ise oma andmed kampaanialehele sisestavad või olemasolevaid andmeid uuendavad.

Puhka Eestis kampaania 2011 nõuded kampaaniamängu auhinnaks olevale tasuta puhkusepaketile

 1. Puhka Eestis kampaania kampaaniamängu auhinnaks olev tasuta puhkusepakett peab vastama punktides 1., 2. ja 3. toodud puhkusepaketi kirjeldusele.
 2. Kampaania Puhka Eestis tasuta puhkusepaketi pakkuja peab vastama punktis 5., 7. ja 9. toodud nõuetele.
 3. Puhka Eestis kampaania auhinnaks oleva tasuta puhkusepaketi pakkumine peab auhinna võitjale kehtima 3 kuu jooksul alates kampaania lõppemisest st 1. augustini. 2011 aastal