Tävlingsregler

1.    Webbtävlingen “European Capital of Culture is calling!” är ett konsumentspel som sker från den 9 maj 2011 till 19 juni 2011 (hädanefter kallad tävlingen), organiserad av Enterprise Estonia (adress: Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia) (hädanefter kallad organisatören).

2.    Proceduren för tävlingen etableras av organisatören med dessa regler. Alla beslut av organisatören som påverkar tävlingen är slutgiltiga och bindande för tävlingens deltagare.

3.    Åldersgränsen är 18 år. Endast deltagare 18 år och äldre kan delta i tävlingen.

4.    Alla permanent boende i Sverige kan delta i tävlingen.

5.    För att delta måste ett formulär fyllas i på registreringens undersida och 3 specifika frågor besvaras på webbplatsen www.visitestonia.com/sv/kulturen-kallar av tävlingsdeltagaren.

6.    Tävlingspriserna är semesterpaket till Estland (hädanefter kallat priset). Resorna med prispaketen är giltiga till  30 september 2011. Alla resor till prispaketens avgångsdestinationer måste planeras och relaterade kostnader täckas av vinnaren. Tävlingspriserna består av följande paket:

a.    HUVUDPRIS # 1: Biljetter för två personer på flyget Stockholm-Tallinn-Stockholm från Estonian Air. Två nätter för två personer på Nordic Hotel Forum inklusive frukost. 2 gratis TallinnCards. Dessutom 2 gratis biljetter till ruftop cinema Katusekino.

b.    HUVUDPRIS # 2: Biljetter för två personer på flyget Göteborg-Tallinn-Göteborg från City Airlines. Två nätter för två personer på Nordic Hotel Forum inklusive frukost. 2 gratis TallinnCards. Dessutom 2 gratis biljetter till ruftop cinema Katusekino.

7.    Priserna dras den  20 juni  2011.

 

8.    8. Kraven och villkoren för att ta emot semesterpaketen till Estland-priset av vinnaren/vinnarna är korrekt angivelse av personlig information och kontaktinformation på registrerinngens undersida på webbplatsen www.visitestonia.com/sv/kulturen-kallar vid deltagande i tävlingen.

 1. Vinnaren/vinnarna meddelas via e-post eller telefon så snart som möjligt efter tävlingens avslutande. Instruktioner om hur vouchern som behövs för att använda priset fås kommer att meddelas vinnaren/vinnarna i e-postmeddelandet.
 2. Vinnarens/vinnarnas för- och efternamn kommer också att visas på webbplatsen www.visitestonia.com/sv/kulturen-kallar under sektionen Vinnare direkt efter tävlingens prisutdelning.
 3. Organisatören har rätten att verifiera identitet och boende i Sverige av tävlingsdeltagare och/eller vinnare.
 4. Eftersom tävlingspriserna involverar att vinnarna reser, måste vinnarna (och deras medresenärer om tillämpligt) ha ett giltigt pass och/eller andra nödvändiga resedokument och visum. Eftersom tävlingspriserna kräver resa inom ett specifikt datumomfång måste vinnarna (och deras medresenärer om tillämpligt) kunna resa inom det datumomfång som specificerats av organisatören, inga alternativa datum är tillgängliga.
 5. Priserna vunna av tävlingsdeltagarna genom denna tävling fär inte bytas ut på begäran av tävlingsdeltagarna med priser i andra kategorier, inte heller får vinnarna få motsvarigheten i kontanter. Priserna kan komma att bytas ut mot priser av samma värde efter organisatörens beslut.
 6. Priset vunnet av vinnaren i denna tävling kan inte användas av en annan person förutom vinnaren och dess medresenär. Priset kan inte ges vidare till en tredje part.
 7. Priser som inte har lösts in av tävlingsdeltagarna till senast den 30 september 2011 kan inte delas ut.
 8. För emottagande av någon av priskomponenterna från tävlingen underligger vinnarna alla lagar, regler och regulationer. Vinnarna är själva ansvariga för försäkringa, tillämpliga skatter och utgifter som inte anges i prisbeskrivningen.
 9. All personlig information, inklusive och utan begränsning av deltagarens namn, ålder, adress, postnummer, land, telefonnummer och/eller e-postadress som organisatören får genom att deltagarna är med i tävlingen kan med deltagarens tillåtelse användas av organisatören eller lämnas vidare till tredje part för viss markndasföring, marknadsundersökning, analys och relaterade syften. Deltagaren har rätten att avlägsna sin personliga information från organisatörens databas, då när organisatören kontaktar deltagaren, deltagaren normalt finner en e-postadress längst nere i e-postmeddelandet som deltagaren kan avända för att kontakta organisatören om att inte längre få sagd kommunikation.
 10. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att fria organisatören från allt ansvar, krav och åtgärder för personlig skada och/eller skada, stöld eller förluster i samband med tävlingen eller användning och emottagande av priset. Deltagande i tävlingen kräver att deltagarna och vinnarna godkänner ovanstående.
 11. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att organisatören har rätten att använda vinnarnas namn och avbild i reklamsyften utan ytterligare kompensation. Deltagande i tävlingen kräver att deltagarna och vinnarna godkänner ovanstående.

20.  20. Alla dispyter som uppstår genom tävlingen skall lösas i enlighet med Estlands lagar.

21.  Organisatören har den unilaterala rätten att avsluta tävlingen och utdelandet av priser på grund av force majeure genom att meddela tävlingsdeltagarna om detta via webbplatsen www.visitestonia.com/sv

22.  Alla klagomål i samband med de organisatoriska aspekterna av tävlingen måste skrifligt skickas till adressen av tävlingsorganisatören Enterprise Estonia (adress: Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estland, nyckeord “European Capital of Culture is calling!”