Izlozes noteikumi

1. Patērētāju spēle, kas notiek laikā no 25.04 līdz 09.05.2012. (turpmāk tekstā Izloze) un kuru organizē Enterprise Estonia, Estonian Tourist Board poolt (Lasnamäe 2, 11412, Tallina, Igaunija)(turpmāk tekstā Organizators).

2. Izlozes kārtību nosaka šeit iekļautie, Organizatora noteiktie noteikumi. Visi Organizatora lēmumi attiecībā uz izlozi ir galēji un dalībniekiem saistoši.

3. Izlozē var piedalīties personas, kas vecākas par 18 gadiem.

4. Izlozē var piedalīties visi Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji.

5. Lai piedalītos izlozē, dalībniekam jāizvēlas vienu no sev vēlamām paketēm un jāaizpilda visi reģistrācijas formas anketas obligātie lauki. Karam dalībniekam izlozē ir viena balss. Atkārtota reģistrācija nav atļauta.

6. Izlozes balva ir 1 atpūtas piedāvājumu paketes Igaunijā, kurās iekļauts:

Atklājumiem bagātā Tallina!

7. Balvu izloze notiks 10.05.2012, izmantojot datora gadījuma skaitļu ģeneratoru.

8. Balvu iegūšanas priekšnoteikums un nosacījums ir interneta mājas lapā www.visitestonia.com reģistrācijas formā dalībnieka uzrādīto datu pareizība.

9. Ar balvu ieguvējiem sazināšanās tiks veikta pa e-pastu vai telefoniski. E-pasta vēstulē tiek doti norādījumi balvas saņemšanai.

10. Balvu ieguvēju vārdi tiks publicēti interneta mājas lapas www.visitestonia.com Balvu ieguvēju rubrikā tūlīt pēc izlozes noslēguma.

11. Organizatoram ir tiesības pārbaudīt dalībnieka un/vai balvas ieguvēja personas datus.

12. Izlozētā balva netiek mainīta pret citām precēm vai naudu.

13. Balva tiek nodota balvas ieguvējam līdz 10.05.2012. vai tieši pirms atpūtas piedāvājuma paketes darbības sākuma.

14. Balvas ieguvējs personīgi atbild par izmaksām nokļūšanai līdz galamērķim, apdrošināšanas, piemērojamo nodokļu un citu papildus izdevumu segšanu, kas nav norādīti balvas aprakstā.

15. Visi personas dati, t.sk. dalībnieka vārds, vecums, adrese, valsts, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese, ko Organizētājs ar dalībnieka atļauju ieguvis dalībai Izlozē reģistrācijas rezultātā, Organizators var izmantot informācijas sniegšanai par turpmāk rīkojamām akcijām. Dalībniekam vienmēr ir tiesības dzēst savus personas datus no Organizatora datu bāzes, kad Organizators sazinās ar dalībnieku. E-pasta vēstules apakšējā daļā atrodama e-pasta adrese, uz kuru dalībnieks var nosūtīt paziņojumu par nevēlēšanos turpmāk saņemt šāda veida informāciju.

16. Izlozes dalībnieki reģistrējoties apstiprina savu piekrišanu tam, ka Organizators ir tiesīgs izmantot balvas ieguvēja vārdu un fotogrāfiju reklāmas nolūkos bez papildus samaksas.

17. Visi strīdi, kas radušies izlozes gaitā, tiek risināti Igaunijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

18. Iestājoties nepārvaramās varas apstākļiem (force majeure), Organizatoram ir tiesības vienpusēji apturēt akciju un neveikt balvu izlozi, nekavējoties paziņojot par to izlozes dalībniekiem mājas lapā www.visitestonia.com.

19. Visas pretenzijas par izlozes organizāciju jānosūta rakstveidā izlozes Organizatoram, Enterprise Estonia (Lasnamäe 2, 11412, Tallina, Igaunija, ar norādi „Kultūras atpūtas akcija Latvijas mērķtirgū”