Reeglid

1. „Puhka Eestis" kampaania 2012 (edaspidi Kampaania) on tarbijamäng, mille korraldajaks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskus (asukoht Lasnamäe 2 11412 ,Tallinn; edaspidi Korraldaja). Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kampaania toimub 24.09 – 07.10.2012.

2. Kampaania auhind

2.1 Kampaaniamängu nädalaauhind on võimalik igal osalejal ise välja valida kõigi spetsiaalse kampaaniamärgistusega (“MINU LEMMIK”) kampaanias osalevate puhkusepakettide ja eripakkumiste seast.

2.2 Kampaanias osalevate puhkusepakettide ja eripakkumistega on võimalik tutvuda Puhka Eestis kampaanialehel www.puhkaeestis.ee/et/sygiskampaania2012, kus kõik kampaanias osalevad puhkusepaketid ja eripakkumised on jaotatud teemade järgi nelja erinevasse kategooriasse: loodus-, tervis-, kultuuri- ja linnapuhkus.

3. Kampaanias osalemise kord

3.1. Kampaania nädalaauhindade väljaloosimises osalemiseks tuleb valida Puhka Eestis kampaanias osalevate puhkusepakettide ja eripakkumiste seast oma lemmikpakett või eripakkumine, salvestada detailvaates paremas veerus asuvasse spetsiaalse kampaaniamärgistusega (“MINU LEMMIK”) registreerimisvormi oma ees ja perekonnanimi, telefon ning e-maili aadress.

3.2. Kampaania nädalaauhinna väljaloosimises saab osaleja osaleda ühel loosimisel ühe lemmikpaketi või eripakkumisega. Loosimises osaleb esimesena registreeritud valik.

4. Auhindade väljaloosimine

4.1. Esimese nädalaauhinna loosimisel osalevad kõik kuni 01.10.2012 kella 10.00ks registreerunud.

4.2. Teise nädalaauhinna loosimisel osalevad kõik 01.10.2012 pärast kella 10.00 kuni 08.10.2012 kl 10.00ks registreerunud.

4.3. Auhinnaloosis osalemiseks saadetud tagasisideankeediga (“MINU LEMMIK”) kinnitab andmete saatja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, enda vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, oma soovi osaleda auhinnaloosis ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.

4.4. Auhindade võitjate nimed avaldatakse Kampaania kampaanialehel www.puhkaeestis.ee/et/sygiskampaania2012.
Võitjatega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel 5 päeva jooksul pärast võitja väljaselgitamist.

4.5. Auhindu rahaliselt välja ei maksta. Auhinnad välja pannud turismiettevõtjad vastutavad väljakuulutatud auhinna vastavuse eest. Mittevastavusel ei kompenseeri Korraldaja võimalikke kulutusi. Osalejapoolse Kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral või kui Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada osaleja poolt esitatud kontaktandmetel, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

5. Kampaania auhinnaloosis ei osale Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, DDB Eesti AS, Inspired Communications OÜ, 1K-Digital.com OÜ, PRB Prenzlauer & Berg OÜ, Webmedia Group AS ning kampaaniaauhinnad välja pannud ettevõtete töötajad. Korraldaja nõudmisel peavad võitjad tõestama oma vastavust käesolevatele reeglitele. Kõik vaidlused osapoolte vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

6. Kõik kampaanialehele sisestatud andmed on konfidentsiaalsed, ega kuulu ilma osaleja nõusolekuta Korraldaja poolt avalikustamisele ega kolmandatele osapooltele loovutamisele.
Osaleja nõusolekul võib Korraldaja kasutada ise või edastada kolmandatele osapooltele kindlaks turundustegevuseks, turu-uuringuteks, analüüsiks ja muudeks sellega seotud eesmärkideks. Osalejal on õigus eemaldada oma andmed Korraldaja andmebaasist.

7. Kampaanias osaleja poolt Kampaania tingimuste eiramise või enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania Korraldaja auhindade loosimisest või kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus Kampaania katkestada ja lõpetada auhindade välja andmine juhul, kui on rikutud reegleid või muudel ettearvamatutel asjaoludel (force majeure), teatades sellest avalikult.

8. Pretensioonid ja küsimused seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Korraldaja asukohta märksõnaga "Puhka Eestis kampaania" või e-kirjana aadressil info@puhkaeestis.ee